Rượu Vang Đỏ Passion Tháp Eiffel 1.5 lít 13.5%

Nồng độ cồn: 13.5%

Dung tích: 1.5l

In Stock , .

Mô tả sản phẩm

Rượu Passion Cabernet Sauvignon tháp Eiffel

Nồng độ cồn: 13.5%

Dung tích: 1.5l