Vài nét về rượu vang Chile Gran Reserva

  • Vài nét về rượu vang Chile Gran Reserva

    Rượu vang Chile Gran Reserva thường là một loại rượu vang cao cấp được sản xuất tại Chile. Đây là một loại rượu vang được làm từ nho ngon, thường là từ các giống nho như Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Carmenere, và nhiều giống nho khác. Rượu vang Gran Reserva là một biểu tượng
    Read More